Rodas Projecting Ab

Mätnings- och planeringsbyrå Fma Patrik Rodas grundades 2009 och bytte namn år 2013 till Rodas Projecting Ab. Företaget utför kartläggningar och mätningar, förädlar mätdatan till grund för planering, uppgör planer på olika typer av projekt inom infra-branschen eller fastigheters infrastruktur. Läs mera

Tjänster

En grundlig kartläggning av ett projekts utgångsläge före planering är ofta en välinvesterad satsning. Markytornas höjdläge, omfattning och kanter mäts in. Byggnaders strategiska mått och golvnivåer mäts. Läs mera

Utrustning

VRS RTK GPS (virtual reference station, real time kinetic GPS), centimeternoggrann positionering med TopCon Hiper SR antenn. Robottakymeter TopCon GPT 8205A Läs mera