Planering av fastigheters torrläggningssystem samt vatten och avlopp

Företaget planerar sanering och nybyggnation av fastigheters yttre rörsystem som dräneringar, regnvattensystem, vatten och avlopp. Om en fastighet ska anslutas till kommunala vatten och avloppsledningar så uppgörs behövliga anslutningsritningar.

Regnvattenavledningen blir en allt viktigare del i vår föränderliga miljö där regnmängderna sannolikt kommer att öka. Detta ställer större krav på bland annat avledningssystem, fördröjningsbassänger och att markytornas lutningar samt att dagvattenbrunnarna finns på rätt ställe i tillräcklig mängd. I planeringen bör dessa kriterier beaktas.

Att ha rör och brunnar i skick är bra, men ofta innebär en felaktig marklutning att det ändå uppstår fuktskador på byggnaders konstruktioner, vilket kan leda till dålig inomhusluft. 

Planering av markytornas lutningar utförs ofta i samband med större fastigheters renoveringar, rörsaneringar och ombyggnader av gårdsplaner samt parkeringsområden. Slutprodukten blir en ritning med höjdkurvor där ytvattenbrunnar placerats på rätt ställe. Grunden för detta planeringsmaterial är en terrängmodell som direkt kan användas för styrning av grävmaskiner vid schaktning och formning av den nya ytan.

Den här hemsidan använder cookies, en liten textfil som placeras på din enhet. Läs våra användarvillkor
Tämä sivusto käyttää evästeitä, pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan laitteeseen. Lue käyttäjäehtomme