Maskinstyrning

”Maskinstyrning är en benämning på ett system som guidar eller styr anläggningsmaskiner med hjälp av mätningsinstrument. Systemet började användas i en liten skala i början på 1990-talet. Idag används maskinstyrning på alla stora arbeten men även allt oftare på mindre anläggningsprojekt. Detta medför att det går att effektivisera arbetet betydligt. Det ger även en rad andra fördelar som: 

 • Minskad utsättning
 • Färre yrkesarbetare
 • Ökad kapacitet
 • Mindre schaktmängder
 • Effektivare utnyttjning av maskinpark
 • Större frihet för maskinist
 • Kvalitetssäkring
 • Kostnader

Med maskinstyrning går det att positionera anläggningsmaskiner med hjälp av olika mätningsinstrument. Huvuddelarna i maskinstyrning är: 

 • Styrsystemet räknar ut positionen på skär och skopor
 • Positioneringen räknar ut maskinpositionen i terrängen med hjälp av GPS
 • Maskinstyrningssystem räknar ut skillnaden mellan teoretisk modell och verklig nivå

Genom att skapa en 3D modell av en vanlig ritning får maskinstyrningssystemet all information om hur de behandlade området skall se ut. Det kan vara information som olika höjder, släntlutningar, längd och bredd. Programvaran i systemet räknar kontinuerligt ut var skopan befinner sig i höjd och läge till maskinen. De gör den med hjälp av olika sensorer som finns monterade på maskinen.

Programvaran behöver även information om var maskinen befinner sig i området. Positioneringssystem beräknar positionen sig genom att använda en GPS mottagare samt två antenner för att ta emot satellitsignaler och korrektionssignaler. Man behöver två antenner för att kunna räkna ut åt vilket håll maskinen är svängd. All information visas på ett enkelt och användarvänligt sätt på en skärm i maskinen. Här kan maskinisten kontinuerligt följa var skopan befinner sig i förhållande till den rätta nivån både i höjd och läge. Sedan kan maskinisten schakta och terrassera marken till rätt nivå utan någon utsättning.”

(Svensson, S. Examensarbete vid Lunds universitet 2008)

Fördelen med 3D projektering och maskinstyrning

Att direkt göra planeringen tredimensionellt minskar riskerna med att en i efterhand skapad 3D modell blir felaktig. Felaktigheter i en modell kan vara svåra att upptäcka när man inte längre sätter ut vare sig höjder eller gränser i terrängen. 

All planering som Rodas Projecting Ab gör är tredimensionell och uppgjord i det plankoordinatsystem och höjdsystem som tillämpas på projektets ort, det vill säga att varje punkt har fått en riktig position. Därför behövs ingen större arbetsinsats för att få materialet i sådan form att det kan användas av ett maskinstyrningssystem.

Den här hemsidan använder cookies, en liten textfil som placeras på din enhet. Läs våra användarvillkor
Tämä sivusto käyttää evästeitä, pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan laitteeseen. Lue käyttäjäehtomme