Kartläggning och mätning

En grundlig kartläggning av ett projekts utgångsläge före planering är ofta en välinvesterad satsning som garanterar en riktig planering och ett lyckat slutresultat. 

Beroende på typ av arbete kan följande mätningar utföras (i exemplet en större fastighet): 

  • Markytans höjdläge, omfattning och kanter
  • Byggnaders strategiska mått och golvnivåer
  • Befintliga rörsystem och brunnar gås igenom och data på material, dimensioner, höjdnivåer och lutningar samlas in
  • Vid behov filmas rörsystemen (tjänsten köps in)
  • Fastigheters egna kablar (till motorvärmare, belysning, mm) märks ut och mäts in
  • Positionsdata på anläggningar så som el, telefon, data, fjärrvärme, vatten och avlopp samlas in från respektive ägare och presenteras i kartläggningen. Detta skede blir allt väsentligare när grävmaskinerna är utrustade med maskinstyrningssystem där kablar och konstruktioner enkelt kan visualiseras. Skador kan på så sätt undvikas.

Av ytornas mätdata görs en terrängmodell som sedan förädlas till höjdkurvor och används som grund för modellering av ny markyta. I en planering beaktas kartläggningens data och dugliga befintliga konstruktioner kan lämnas kvar.

Den här hemsidan använder cookies, en liten textfil som placeras på din enhet. Läs våra användarvillkor
Tämä sivusto käyttää evästeitä, pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan laitteeseen. Lue käyttäjäehtomme