Kundgrupper

Vattentjänstverk
Fastighetsbolag och disponentbyråer
Privathushåll

Referenser

Vasa vatten (nätverkschef Jari Jantunen)

Vasa, 2010-
Vasa vatten ville ha en planerare för utvidgning av rörnätet och jag har sedan dess planerat projekt som de bygger själva när inte gator eller vägar byggs samtidigt. Kartläggning av rörnät är även en tjänst jag gör. Jag har kartlagt hela Lillkyroområdets vatten- och avloppsnät. Vasa vatten mäter kontinuerligt in rör som byggs eller saneras, den tjänsten utförs som hjälp vid behov.

Korsholms vattentjänstverk (vattenförsöjningschef Allan Heir)

Korsholm, 2014-
Planering av kommunala ledningar och pumpstationer åt vattentjänstverket.

Exempel på projekt

Beskrivning
Beställare
Bilagor
Beskrivning
Beställare
Bilagor
Kungsgården C-huset: kartläggning samt planering
SÖFUK
Beskrivning
Beställare
Bilagor
Köping skola: planering nya höjder på markyta
c/o AK-Plan
Beskrivning
Beställare
Bilagor
Strandgatan 15A: Kartläggning och planering
c/o AK-Plan
Beskrivning
Beställare
Bilagor
Björnvägen 7-9: Kartläggning och planering
c/o BumaTeam
Beskrivning
Beställare
Bilagor
Idrottsgatan 7-9: Kartläggning och planering
c/o BumaTeam
Beskrivning
Beställare
Bilagor
Holmhagavägen 1: Kartläggning och planering
c/o A. Karppinen
Beskrivning
Beställare
Bilagor
Handelsesplanaden 44: kartläggning och planering mark
c/o A. Karppinen
Beskrivning
Beställare
Bilagor
V-ledning Söderfjärden-Munsmo
Korsholms kommun, vattentjänstverket
Beskrivning
Beställare
Bilagor
Tiklasparken, Vesihuolto
Vasa stad, Kommunalteknik