Om Rodas Projecting Ab

Mätnings- och planeringsbyrå Fma Patrik Rodas grundades 2009 och bytte namn år 2013 till Rodas Projecting Ab.

Företaget utför kartläggningar och mätningar, förädlar mätdatan till grund för planering, uppgör planer på olika typer av projekt inom infra-branschen eller fastigheters infrastruktur.

Enmansföretagaren Patrik Rodas är byggmästare (tekniker inom både husbyggnads- och anläggningsteknik) och har arbetat som jordbyggnadsentreprenör, -arbetsledare i 17 år. Den praktiska erfarenheten av den typ av projekt som företaget planerar är således gedigen.

Målsättningen är att göra material som på ett klart sätt beskriver projektets utgångsläge och planeringens innehåll. Arbetets kvalitetskriterier samt anvisningar hur dessa uppnås ska klart framgå ur ritningar och beskrivningar.