Palveluni

Kartoitus ja mittaus

Perusteellinen kartoitus projektin lähtötilanteesta on kannattava investointi. Maanpinnan korkeudet, laatu ja reunat mitataan. Rakennuksen tärkeimmät mitat ja korkeustasot mitataan. Putkistot ja kaivot kartoitetaan ja tieto materiaalista sekä mitat, korkeustasot ja kaltevuudet kerätään yhteen. Kiinteistön omat kaapelit (lämmitystolpat, valaistus mm.) kartoitetaan ja mitataan. Tieto liittymistä, kuten sähkö-, puhelin-, kaukolämpö-, vesi ja viemäri-, kerätään kyseisiltä laitoksilta ja esitetään kartoituksessa. Pintojen mittaustiedosta tehdään aina maastomalli, joka saadaan muutettua korkeuskäyriksi. Suunnitelmassa otetaan huomioon kartoitustiedot ja kunnossa olevat olemassa olevat rakenteet voidaan jättää jäljelle, joten tällä tavalla tarpeettomat törmäykset olemassa oleviin rakennelmiin vältetään.

Kiinteistön infrastruktuurin suunnittelu

Yritys suunnittelee peruskorjauksia kiinteistön ulkopuolisille putkistoille, kuten salaojat, sadevesijärjestelmät, vesi ja viemärit. Jos kiinteistö liittyy kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, tehdään tarpeelliset liittymäpiirustukset.

Kunnallistekniikan suunnittelu

Yritys tekee suunnitelmia erilaisille vesipalvelulaitoksille käsittäen vesi ja viemärijohdot, pumppuasemat, ym. Toimeksianto käsittää kaiken maastomittauksista yhteystyöhön maanomistajien kanssa, urakkapapereiden laatimisen ja suunnitelman sisällön merkinnän maastoon.

Pinnantasaussuunnitelmat

Jotta alueen pintaveden poisjohtaminen toimii, pitää maaperän kaltevuudet olla oikein ja sadevesikaivot sijaita oikeissa paikoissa. Usein virheelliset kaltevuudet aiheuttavat kosteusvaurioita talojen rakenteissa. Palvelut tehdään usein suurempien pihasaneerausten yhteydessä. Alueen mittausdatasta tehdään maastomalli joka mallinnetaan arkkitehtisuunnittelun jälkeen. Tuloksena saadaan piirustus maanpinnan korkeusasemasta, jossa on esitetty sadevesikaivot, oikeissa paikoissa.

Määrälaskenta ja kustannuslaskenta

Määrälaskenta esimeriksi kaivusta tai täyttömassoista tehdään kätevästi ja suurella tarkkuudella maastomalleista. Suunnitelmat tehdään useimmiten maastomallin lähtötiedoista. Suunnitteluohjelmalla saadaan helposti selville putkien, kaivojen ym. määrät. Suunnitelmista saadaan kätevästi yksityiskohtaiset kaivoluettelot hinnoittelun ja toteutuksen avuksi. Tilaaja miettii ymmärrettävästi mitä toteutus tulee maksamaan, ja suunnitelma voidaan aina täydentää kustannuslaskelmalla, perustaksi budjetoinnille ym. Tässä pitkä kokemus maanrakennusalalta on hyödyksi.